Ontstaan

Oktober 2001, in Leuven is in het Heilig Hart instituut het laatste jaar kunstonderwijs goed van start gegaan. Vrienden voor het leven zitten in hun laatste jaar middelbaar wanneer ze besluiten om een fuif te organiseren. Het doel: hun klasgenote verrassen met een nieuwe fiets, want Stephanie wordt op 21 oktober longgetransplanteerd. Deze milde daad is de inspiratie geworden voor een groot project dat in het brein van deze laatste beetje bij beetje ontlook. Eind april 2002 werd Re-Born to be Alive als feitelijke vereniging opgericht. De voornaamste toetredingsregel ligt in het al of niet long – getransplanteerd zijn. Een half jaar na haar eerste dubbelzijdige longtransplantatie werd door Stephanie Keustermans haar eigen fuif ‘Rookvrije’ gehouden. Zoals nog meer jonge longpatiënten had zij nooit de kans gekregen om naar een fuif of dancing te gaan. De opbrengst werd geschonken aan de Longafdeling van het kinderziekenhuis UZ Gasthuisberg te Leuven. Deze ziekenhuisafdeling was tot aan de transplantatie haar tweede thuis geweest. 2003 : Stephanie stond op de wachtlijst voor een tweede dubbelzijdige long transplantatie als de feitelijke vereniging werd omgevormd tot vzw. De stichtingsvergadering met aanstelling van de bestuursleden werd op 17 oktober 2003 gehouden in het UZ Gasthuisberg op de afdeling longtransplantatie. In de hierop volgende periode werden statuten opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. De neerlegging van de nodige stukken gebeurde op 4 december 2003 bij de griffie van de handelsrechtbank te Leuven die dan op 11 december 2003 verschenen in de bijlagen van het Belgische Staatsblad. De VZW Re-Born to be Alive bestaat en kan niet meer ontkend worden. Met als voornaamste doelen longtransplantatie en orgaandonatie bekend te maken groeit de vzw uit tot een goed en leuk initiatief voor jonge longgetransplanteerden. Anderzijds is er de diepe dankbaarheid tegenover de donor en nabestaanden. Re-Born to be Alive vzw heeft zich eveneens tot doel gesteld om zoveel mogelijk potentiele transpanten te helpen door orgaandonatie kenbaar, bespreekbaar en aanvaardbaar te maken; de mensen aan te zetten zich te laten registreren of minstens hierover te doen nadenken. Een donor kan acht mensenlevens redden.

Steun ons

BNP Paribas BE95 0014 5827 4758

Fiscaal attest bij een gift vanaf 40 euro

DutchEnglishFrench