Donorregistratie

Waarom donorregistratie?

50 jaar geleden had het niet meer werken van hart, longen, nieren .. onvermijdelijk de dood tot gevolg. Orgaantransplantatie kan de dag van vandaag soelaas geven.

Om een orgaan te transplanteren is er echter een vervang- orgaan nodig. Orgaandonatie is de oplossing hiervoor. Maar ieder jaar sterven er in Belgie nog steeds meer dan 100 mensen die op de wachtlijst staan door het gebrek aan organen. Vandaag tekenen voor orgaandonatie helpt dit probleem op te lossen.

Indien u geen formulier invult en u komt te overlijden gaan artsen uw nabestaanden contacteren, in tijden van rouw en verlies, met de vraag wat U gewild zou hebben.

Het is belangrijk om even na te denken over uw keuze en die van familieleden. Praat met elkaar en neem voor uzelf een besluit door het registratieformulier in te vullen.

U kan dit formulier bekomen op uw gemeente of stadhuis op de dienst bevolking of u kan het via onze website downloaden. Om je -al dan niet- te laten registreren als orgaandonor dien je het ingevuld af te geven op uw gemeente- of stadhuis op de dienst bevolking. U kan uw keuze ten allen tijde wijzigen.

Wat zegt de wet?

De wet voorziet drie mogelijkheden:

1. Je tekent verzet aan.

Als je niet wil dat er na je overlijden organen of weefsels worden weggenomen, kan je verzet aantekenen. Dit kan je alleen op het gemeentehuis doen. Als je verzet hebt aangetekend kan je familie geen toestemming meer geven voor de wegname van jouw organen.

Je expliciete toestemming of verzet wordt doorgegeven aan een centrale databank van het Ministerie van Volksgezondheid. Deze databank wordt altijd vooraf geraadpleegd wanneer de wegname van organen of weefsels overwogen wordt.

2.Je stemt stilzwijgend toe. “iedereen is donor” (nabestaanden moeten beslissen)

Maar wanneer echter bij een overledene de wegname van organen overwogen wordt, worden de familieleden hierbij betrokken. Familieleden van de eerste graad en de samenlevende echtgeno(o)t(e) moeten aldus bevestigen dat de overledene orgaandonatie zou gewild hebben indien hij/zij nog leefde.

3.Je geeft expliciet toestemming

Als je positief staat tegenover het idee van orgaanschenking en dit ook wenst te benadrukken, kan je op het gemeentehuis een formulier invullen waarmee je expliciet jouw toestemming geeft voor de wegname van organen na jouw overlijden. In dat geval kan je familie zich niet verzetten tegen je wens. Het is dan ook de enige manier om zeker te zijn dat indien je in aanmerking komt als orgaandonor dit ook kan geschieden.

Je kan het donorformulier hier downloaden, ondertekenen en binnenbrengen op het gemeentehuis waar je woont.

Je kan ook rechtstreeks naar het gemeentehuis gaan en daar het document aanvragen op de dienst bevolking.

 

Steun ons

BNP Paribas BE95 0014 5827 4758

Fiscaal attest bij een gift vanaf 40 euro

DutchEnglishFrench